Ole Jørgen Joneid's Vann & Varme

www.rorlegger.com

Tlf: 47 600 658

 

_____________________________

 

Bankkonto: 11451069685

Organisasjonsnummer: 
NO 886 483 082  MVA

Navn/foretaksnavn: 
OLE JØRGEN JONEIDS VANN & VARME 

Organisasjonsform: 
Enkeltpersonforetak 

Forretningsadresse: 
Vollbergveien 5
1738 BORGENHAUGEN